Allmänna villkor för försäljning mot konsument

Kontaktuppgifter till Aircenter AB:
E-post: info@aircenter.se
Adress: Aircenter AB, Box 3002  183 03 Täby
Telefon: 08-756 70 30
Organisationsnummer: 556531-2583
Moms-registreringsnummer: VAT SE 556531258301

Allmänt
Dessa allmänna villkor (nedan kallat Villkoren) gäller vid försäljning av produkter och annan lös egendom av Aircenter AB (nedan kallad Säljaren) och konsument (nedan kallad Kunden) via Säljarens hemsida (nedan kallad Webbplatsen), telefon, e-post eller annan väg. Vid köp ingås avtal mellan Kunden och Säljaren.
 
För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Säljaren tillåter inte, i enlighet med svensk lag, att kreditköp görs av personer under 18 år. Minderåriga kan, med tillstånd av målsman, ingå avtal med Säljaren.

Produktinformation
Säljaren reserverar sig för eventuella fel i texter och bilder på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktigt publicerade priser. Kunden har alltid rätt att reklamera varan om fel föreligger.

Kunduppgifter
Vid registrering av användarkonto eller genomförande av köp på Webbplatsen kommer Kunden ombedes att uppge vissa personuppgifter. Kunden ansvarar för att samtliga uppgifter är fullständiga samt korrekta och ansvarar för eventuellt felaktigt uppgifter. Kundens personuppgifter kommer att behandlas enligt Säljarens integritetspolicy.

Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att dessa uppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dem. Kunden ska omgående anmäla till Säljaren om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord.

Om Säljaren misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Säljaren rätt att stänga av Kunden. Säljaren har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

Priser
Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och visas exklusive eller inklusive moms beroende på Kundens val. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

Beställning
För att genomföra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt att denne tagit del av all förenlig informationen och samtycker till användningen av personuppgifter och cookies i enlighet med Säljarens integritetspolicy.

Avtal om köp ingås i samband med att Säljaren bekräftar Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse via e-post. Säljaren uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Säljarens kundtjänst.

Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Säljaren att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Säljaren fortsätter med beställningen.

Betalning
Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Kunden kommer i sådant fall upplysas om detta. Säljaren förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

Vid betalningsdröjsmål utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Säljaren innehar SSL-certifikat och hela Webbplatsen använder sig av SSL vilket gör att all trafik blir krypterad mellan Kunden och Webbplatsen.

Leverans
Säljaren levererar endast inom Sverige. Leverans sker som standard i samarbete med speditören DHL. I enskilda fall och vid större leveranser har Säljaren rätt att göra undantag från detta. Läs mer om frakt och leverans på Webbplatsen.

Lagervaror skickas normalt inom den tidsperiod som anges på respektive produktsida på Webbplatsen dock senast inom 5 arbetsdagar efter order. Den slutliga och totala leveranstiden styrs av den produkten med längst leveranstid som ingår i köpet samt distributörens leveranstid. Innehåller ordern beställningsvaror inväntar Säljaren varan innan leverans till Kunden sker. Tillfälligt slutsålda varor restnoteras och skickas snarast vid hemkomst. Säljaren står för fraktkostnaden vid restorder. Restorder med ett värde understigande 500 kr makuleras och måste beställas om.

Om Säljaren inte kan leverera inom avtalad tid informeras Kunden utan dröjsmål om anledningen till förseningen och om en ny leveranstidpunkt. Om inte Säljaren kan åtgärda felet inom skälig tid har Kunden rätt att häva köpet, vilket också gäller vid specialbeställningar.

Säljaren ansvarar för transportrisken, det vill säga risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Säljaren.

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och försändelse-ID. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paketet ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefon eller SMS.

För paket som Kunden inte hämtar ut eller tar emot har Säljaren rätt att debitera den verkliga kostnaden för frakt och returfrakt samt en administrativ avgift för hantering på 500 kr.

Transportskada
Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador. Detta ska anmälas först till transportör via deras chaufför och sedan till Säljarens kundtjänst 08-756 70 30 eller info@aircenter.se så att Säljaren har möjlighet att administrera skadan med fraktbolaget. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera varans skick så fort som möjligt för att kunna upptäcka både synliga och dolda transportskador.

Om det är en synlig transportskada anmäls detta enklast direkt till chauffören vid mottagandet. Be chauffören göra en notering på din kopia av fraktsedeln.

I händelse av transportskada får varan inte användas av Kunden och Kunden måste också behålla varans emballage för eventuell retur och besiktning vid handläggning av skadeärendet.

Ångerrätt
Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt vid köp av varor på Webbplatsen i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Säljaren detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan.

Ångerrätten gäller inte följande typer av varor:

Varor som tillverkats eller beställts enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt fått en tydlig personlig prägel, detta inkluderar bland annat specialbeställda varor (beställningsvaror).
Varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.
En vara som snabbt kan försämras eller bli gammal.

Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via Webbplatsen skall Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Säljaren via e-post till info@aircenter.se som hjälper Kunden med returförfarandet. Kunden skall ange sitt namn, adress, ordernummer eller fakturanummer samt övrig relevant information. För att förenkla returförfarandet har Säljaren tagit fram en retursedel och returförfarande som går att läsa mer om här.

Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

Vid utövande av ångerrätten ombesörjer Kunden själv att skicka tillbaka varan och står för kostnaden för returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Säljaren. Varan ska skickas väl emballerad i originalkartong. Kunden ansvarar för skador och andra risker i samband med returfrakten, varför Säljaren rekommenderar att använda ett transportsätt som har ett kollinummer som går att spåra. Säljaren löser inte ut paket mot postförskott eller rekommenderade brev samt hämtar ej ut paket som skickats till ett ombud, till exempel DHL Service Point.

Vill Kunden använda Säljarens fraktavtal gäller följande priser:

Varubrev/postpaket 150 kr
Styckegods 300 kr

När Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Säljaren erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden ej.

På det belopp som ska återbetalas har Säljaren rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

För att förenkla hanteringen av returer för både Kunden och Säljaren samt undvika eventuella tvister så väljer Säljaren att ha som policy och garanti för Kunden att om nedan punkter uppfylls vid retur eller byte så kommer ej något avdrag för värdeminskning att ske. Uppfylls däremot inte punkterna nedan så kommer Säljaren att i de fall detta anses nödvändigt att nyttja sin lagliga rätt att ta ut en ersättning för varans värdeminskning. Denna ersättning varierar från fall till fall och meddelas Kunden innan eventuell återbetalning sker.

Riktlinjer för retur och byte för att undvika avdrag för värdeminskning:

Om varans förpackning är återförslutningsbar har Kunden rätt att öppna förpackningen och kontrollera samt prova varan. Varan ska vid retur däremot vara i originalskick samt i sin originalförpackning.
Varan ska returneras i originalförpackning, förpackningen får ej vara skadad och allt ursprungligt innehåll ska medfölja.
Varan får ej ha varit monterad, använd eller på annat sätt avvika från sitt ursprungliga skick.

Säljaren betalar tillbaka beloppet till Kunden inom 14 dagar från och med det att Säljaren tagit emot meddelandet. Undantagsvis kan återbetalning dröja längre, dock senast 14 dagar efter att Säljaren mottagit varan, alternativt att Kunden kan uppvisa ett bevis på att varan återsänts, det som sker först.

Garanti
Säljarens produkter omfattas av minst (1) års garanti om inget annat anges med undantag för förbrukningsartiklar. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, ombyggnad eller annan förändring. Garantin gäller från och med inköpsdatum där Kundens orderbekräftelse, kvittens och följesedel gäller som garantibevis.

I de fall tillverkaren själv eller via serviceföretag handhar garantiärenden hänvisas Kunden i första hand till dem för handläggande av garantianspråk. I de fall en tillverkare eller importör tillhandahåller en längre garantitid är ett (1) år omfattas produkten givetvis av denna garanti, men garantianspråk skall efter första årets utgång hemställas direkt till Aircenter AB.

Reklamation
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentlagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Säljaren så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta hos Säljaren.

Vid reklamation ska Kunden beskriva felet eller skadan så utförligt som möjligt och bifoga bilder på skadan. Detta för att Säljaren ska kunna bedöma ärendet så bra som möjligt. Efter att Säljaren mottagit ärendet ska Kunden vara Säljaren behjälplig med ytterligare information och bilder som krävs för behandling av ärendet. För att returnera en reklamation används samma förfarande som vid ångerrätt.

Vid avslutat ärende och godkänd reklamation ska Kunden använda returfraktsedel tillhandahållen av Säljaren och i den mån det är möjligt alltid returnera varan i originalförpackning med tillhörande emballage. Varan bör tillställas Säljaren inom 14 dagar från och med mottagandet av returfraktsedel.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Säljaren att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentlagstiftning. Säljaren strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Säljaren mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art.

Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.

Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentlagstiftning.
Säljaren ersätter ej förlorade intäkter eller kostnader för reparationer utförd av annan verkstad om detta ej avtalats.

Force Majeure
Säljaren är befriade från att fullfölja sina förpliktelser gentemot Kunden orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, tekniska problem, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden, och båda parter har rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ändring av Villkoren
Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren i samband med ett nytt köp eller vid återbesök på Webbplatsen, alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar i Villkoren.

Ogiltighet
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon av bestämmelserna i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklaras ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Tvist
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Säljarens kundtjänst.

Vid tvist som ej kan lösas i samråd mellan Kunden och Säljaren, kan Kunden anmäla ärendet via ARN:s webbplats, se nedan, eller till en EU-gemensam webbplats för att få din tvist prövad online, så kallad ODR (Online Dispute Resolution). EU:s webbplats för tvistlösning på nätet finner du här http://ec.europa.eu/odr

Kan en lösning ej hittas kan Kunden kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
10123 Stockholm
Sverige

http://www.arn.se
 
Vid eventuell tvist följer Säljaren beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).