Kompressorservice i Kista AB

 

Kompressorservice i Kista AB startade sin verksamhet 1989. Vi servar, säljer och installerar tryckluftskompressorer.
Som en del av företaget Aircenter AB utför kompressorservice i Kista AB felsökningar, installationer och nyförsäljning.
Företaget har nu även bytt namn till Aircenter Kompressorservice AB. 

Underrättelse avseende fusion mellan Aircenter Kompressorservice AB och Aircenter AB (moderföretag) enligt Aktiebolagslagen 23 Kap 32§.
Fusion 2023-05-01 mellan Aircenter Kompressorservice AB och Aircenter AB

För mer information klicka på denna länk.

Vi är en auktoriserad servicefirma för följande Tryckluftutrustning:

Chicago Pneumatic
Mattei
Reno
Jun Air
Spiral Air
Pneumatech

info@kompressorer.se
08-756 70 30

Chicago Pneumatic
Mattei
Exempelbild
Exempelbild
Exempelbild
Exempelbild
Kompressorservice i Kista AB
Skördevägen 21
183 57 Täby