slider-image-https://aircenter.testavendre.se/image/534/bildspel_m4.jpg
slider-image-https://aircenter.testavendre.se/image/450/bildspel_cp3.jpg
slider-image-https://aircenter.testavendre.se/image/433/bildspel_p2.jpg

Välkommen till Aircenter AB

Vi har fått förtroende att tillhandahålla våra lösningar och tjänster till en mängd olika företag, organisationer och institutioner. Vi välkomnar alla kunder som efterfrågar kompetens och engagemang hos sin trycklufts-leverantör. Vi erbjuder allt från konsultation och service till köp, hyra eller finansiering av er nya utrustning. Vår ambition är att våra kunder skall få maximal avkastning på sina investeringar. Genom att använda oss som partner kan vi hjälpa er att finansiera investeringen med pengar från energibesparingen.

 

Exempelbild

KOMPRESSORER

Bland de kompressorer som finns på marknaden kan man särskilja fyra huvudtyper: kolvkompressor, lamellkompressor, scrollkompressor och skruvkompressor.


LÄS MER

Exempelbild

KYLTORK

Om man kyler tryckluften under omgivningens temperatur slipper man vatten i såväl ledningar och verktyg, som i ventiler och cylindrar. För detta ändamål används kyltork, t.ex. från vårt varumärke: Pneumatech.

LÄS MER

Exempelbild

ADSORPTIONSTORK

Det här är ett alternativ till kyltorken när tryckluften t.ex. används utomhus. I behållarna finns högadsorberande torkmedel av typ aluminia som suger upp vatten från tryckluften. På så sätt blir luften torrare än med kyltork.

LÄS MER

Exempelbild

FILTER

Filter används då tryckluften behöver renas. För fullständig renhet krävs filtrering i tre steg: partikel-, olje- och aktivt kolfilter filtrering. Det finns risk för oljegenomsläpp, om filterpatroner inte byts ut i tid.

LÄS MER

VARUMÄRKEN

Vi tillhandahåller originaldelar till många leverantörer.

Chicago Pneumatic
Mattei
Exempelbild
Exempelbild
Exempelbild
Exempelbild