skip to Main Content

Aircenter AB är ett familjeföretag som startade 1991. Vi har tillsammans med våra partners sålt flera tusen kompressorer på den svenska marknaden. Efter nästan tjugofem års samarbete med Gardner Denver (fd Tamrock/Tamrotor) valde vi av olika anledningar att avsluta detta kapitel.

 

Vår nya samarbetspartner är Chicago Pneumatic som erbjuder en mycket konkurrenskraftig produktportfölj. Med en stark tillverkare i ryggen och lojala partners från norr till söder påbörjar vi nu ett nytt och spännande samarbete. Vi kommer även fortsättningsvis att vara en stark spelare på den svenska marknaden med kostnadseffektiva och tillförlitliga produkter anpassade för våra kunders behov.

 

Ledningen

Aircenter AB

Vad är en skruvkompressor?

Skruvkompressorn består av två parallella rotorer med yttre spiralformade profiler (kallade hon- och hanrotor) även kallade skruvar, se bild 1 och 2 nedan. De två rotorerna är monterade i en stator som består av två cylinderformade volymer. De två spiralformade rotorerna kan drivas av antingen någon av rotorerna eller en kuggväxel i änden av rotorparet.

Skruvenhet - Skruvkompressor

Vid rotation av rotorerna kommer luft att sugas in i änden av statorn för att sedan komprimeras mellan rotorerna och ut genom motsatt ända på statorn, se A till F i bild 3 nedan. Med hjälp av t.ex. olja förbättras tätningen mellan rotorerna vilket tvingar luften att gå i en riktning genom statorn. Oljan används även för att smörja och kyla statorn och rotorerna. Ett gemensamt namn för rotor/stator-enheten är skruvenhet, vilken är själva hjärtat i hela kompressorn.

skruvenheter - förklaring

Ibland säger en bild eller video mer än tusen ord, se denna länk; http://youtu.be/WFZ1bhFEh2U

Fast eller Variabel Hastighet

Luftförbrukningen kan antingen variera eller vara konstant beroende på applikation och i många fall är det en kombination av båda. I bild 4 kan man se att det finns en konstant förbrukning som sträcker sig upp till den andra horisontella linjen, behovet under denna linje kallas för baslastbehov.
En kompressor kan styras på olika sätt men generellt kan man säga att det finns två huvudgrupper, fast eller variabel hastighet.

Fast hastighet innebär att antingen levererar kompressorn tryckluft med ett konstant flöde, eller så levererar den ingen tryckluft alls -> On eller OFF. Denna styrning är optimal om uttaget är konstant dvs det finns inga fluktuationer i tryckluftsbehovet. Bra styrning för t.ex. ett baslastbehov.

I många fall kommer tryckluftsbehovet att variera precis som figur 4 visar. Istället för att bara arbetat mellan lägena ON eller OFF kan en kompressor variera hastigheten på kompressionssteget med hjälp av t.ex. en frekvensomvandlare. En Kompressorer med varierbar hastighet kan effektivt och pålitligt hantera varierande tryckluftsbehov. Kompressorerna ökar och minskar hastigheten för att anpassa tryckluftsförsörjningen efter tryckluftsbehovet allt eftersom det fluktuerar. Rätt kompressor med varierbar hastighet för tillämpningen ger avsevärda energibesparingar och en stabil tryckluftsförsörjning.

Back To Top