skip to Main Content

Aircenter AB är ett familjeföretag som startade 1991. Vi har tillsammans med våra partners sålt flera tusen kompressorer på den svenska marknaden. Efter nästan tjugofem års samarbete med Gardner Denver (fd Tamrock/Tamrotor) valde vi av olika anledningar att avsluta detta kapitel.

 

Vår nya samarbetspartner är Chicago Pneumatic som erbjuder en mycket konkurrenskraftig produktportfölj. Med en stark tillverkare i ryggen och lojala partners från norr till söder påbörjar vi nu ett nytt och spännande samarbete. Vi kommer även fortsättningsvis att vara en stark spelare på den svenska marknaden med kostnadseffektiva och tillförlitliga produkter anpassade för våra kunders behov.

 

Ledningen

Aircenter AB

Vad är en lamellkompressor?

Lamellkompressorer även kallade ving- eller skovelkompressor och består av en centrumförskjuten rotor i en stator, se bild 1. Den roterande lamellförsedda rotorn är en volymkontrollroterande kompressor.

rotorstator - förklaring

När rotorn roterar trycks lamellvingarna mot statorns insida av centrifugalkraften. Volymen ökar under luftintag och minskar successivt under kompressionssteget. Rotor/stator-enheten är direktansluten till en elektrisk motor, vilket medför mycket låga varvtal på ca 700 – 1800 rpm. Rotorn i lamellkompressorn utsätts inte för något axialtryck till skillnad från rotorerna i en skruvkompressorn. Rotorn kan röra sig fritt men hålls åtskild från statorn med hjälp av en oljefilm. Oljans uppgift är att täta, smörja och kyla rotor/stator-enheten.
Lamellvingarnas rundade kanter och rikliga smörjning säkerställer att lamellvingarna glider på en oljefilm, vilket förhindrar direktkontakt med den inre yta hos statorn. Detta resulterar i att kapaciteten/prestandan inte minskar med tiden lika fort som i en skruvkompressor.

Back To Top