MATTEI: Compressors built to last

1919 startade Mattei sin verksamheten och 1958 byggdes den första lamellkompressorn.
Över 3000 st sålda kompressorer i Sverige.

Lamellkompressor med oljesmörjning
Fast varvtal: 1.5 kW – 250 kW
Varvtalsstyrd: 11 kW – 200 kW

[headline htype=”h4″] Värför välja en lamellkompressor från Mattei? [/headline] [list type=check_list]
  • Unik konstruktion med få rörliga delar, lågt varvtal, låg servicekostnad samt enastående livslängd.
  • Direktdriven, ingen växellåda eller remtransmission.
  • Glidlagrad avsaknad av axiella krafter.
  • Effektiv oljeseparation ger mycket låg restoljeinnehåll i luften, 1-3 ppm.
  • Unika reglersystem, on/off drift, modulerande och varvtalsstyrd
  •  Värmeåtervinning, både luft och vatten.
  •  Mattei lever upp till dina förväntningarna, mer luft för mindre pengar (#1: Basmaskin 75kw producerar 16 m3/min. #2: Oslagbar specifik energiförbrukning, ner till 5kW per m3/min) [/list]

This Post Has 17 910 Comments

  1. Floy Ramon
    Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/u/u6246194/www/aircenter.se/wp-includes/plugin.php on line 197