Vad är en lamellkompressor?

Lamellkompressorer även kallade ving- eller skovelkompressor och består av en centrumförskjuten rotor i en stator, se bild 1. Den roterande lamellförsedda rotorn är en volymkontrollroterande kompressor.

rotorstator - förklaring

När rotorn roterar trycks lamellvingarna mot statorns insida av centrifugalkraften. Volymen ökar under luftintag och minskar successivt under kompressionssteget. Rotor/stator-enheten är direktansluten till en elektrisk motor, vilket medför mycket låga varvtal på ca 700 – 1800 rpm. Rotorn i lamellkompressorn utsätts inte för något axialtryck till skillnad från rotorerna i en skruvkompressorn. Rotorn kan röra sig fritt men hålls åtskild från statorn med hjälp av en oljefilm. Oljans uppgift är att täta, smörja och kyla rotor/stator-enheten.
Lamellvingarnas rundade kanter och rikliga smörjning säkerställer att lamellvingarna glider på en oljefilm, vilket förhindrar direktkontakt med den inre yta hos statorn. Detta resulterar i att kapaciteten/prestandan inte minskar med tiden lika fort som i en skruvkompressor.